اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
17810لیلامحرریمهندسی شیمی - بیوتکنولوژیکارشناسی ارشد82/
17916محمدپروینتصوف وعرفان اسلامیکارشناسی ارشد82/
18775نسیمهصادقی بادیکاردان فنی صنایع غذاییکاردانی82/
18940سمانهمصلّیمهندسی صنایع پلیمر82/
19066مرجانشاهمیرمهندسی صنایع پلیمر82/
19412مریمحاجی زادهمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی82/
19425سولمازشادی میاندوآبمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی82/
20214حسینعلی پورمهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وریدکتری تخصصی82/
20339مناخدادادمهندسی علوم وصنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته82/
20520خدیجهدائی نبیمهندسی مکاترونیککارشناسی ارشد82/