اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
20530محمدگلشاهیمهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوترکارشناسی ارشد82/
20746عباسعلی پورجغرافیای سیاسی83/
21097سیدسجادحسینیتربیت بدنی وعلوم ورزشیکارشناسی ارشد83/
21294بردیانوریانمهندسی منابع طبیعی - مرتعداریکارشناسی ارشد83/
21618نازنینکلانیمهندسی منابع طبیعی - محیط زیستکارشناسی ارشد83/
21867هومنمؤتمنیمدیریت شهریکارشناسی ارشد83/
23098بتینامشعری ماسولهمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی83/
23223هدیشکرویمدیریت گمرکیکارشناسی83/
23496مسعودهزاریمهندسی نساجی - تکنولوژی نساجیدکتری تخصصی83/
24015محمدرضائی خانیالهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامیدکتری تخصصی83/