اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
3958جمالحیدرزادهعرفان اسلامی75/
3975حسینسرشارفرهنگ و زبانهای باستانیکارشناسی ارشد75/
4009محمدرضااخگرشیمی - شیمی آلی75/
4067حجت الهجاویدیروانشناسیدکتری تخصصی75/
4102حمیدرضاسعیدنیامدیریت بازرگانی75/
4120صادقملکی اوارسینمدیریت آموزشیدکتری تخصصی75/
4148مناصدرزادهعلوم تغذیهکارشناسی76/
4722محمدرضاشریعتیمهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزیکارشناسی ارشد76/
4746یوسفجهانی جلودارمهندسی کشاورزی - باغبانیکارشناسی ارشد76/
4775محمدکاجعلوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزیکارشناسی ارشد76/