اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۶۷٬۰۴۱ تا ۶۷٬۰۵۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
35761افسانه ساداتبلورچیمهندسی شیمی - صنایع غذاییکارشناسی ارشدنامشخص
35782علی اکبرکاکوئیمهندسی مخازن هیدرو کربوریکارشناسی ارشد86نامشخص
35797محسنخجسته مهرمهندسی مخازن هیدرو کربوریکارشناسی ارشد86نامشخص
35808امیرحسینصدیقینمهندسی اکتشاف نفتکارشناسی ارشد86نامشخص
35831رضاچراغی کوتیانیمهندسی حفاری واستخراج نفتکارشناسی ارشد86نامشخص
35847نیماهمتیپژوهشی مهندسی نفتکارشناسی ارشد86نامشخص
35896علیرضاپنجستونیمهندسی عمران - مهندسی زلزلهکارشناسی ارشد86نامشخص
35911حامدرضاصبحیمهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختکارشناسی ارشد86نامشخص
35985بابکنیک بختانمهندسی معدن - استخراج معدنکارشناسی ارشد86نامشخص
36012شهرامعلی محمدیمهندسی معدن - فرآوری مواد معدنیکارشناسی ارشد86نامشخص