اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۶۷٬۰۵۱ تا ۶۷٬۰۶۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
36118حامدابول‌تختیمهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیافکارشناسی ارشد86نامشخص
36132جوادزاده‌محمدیمهندسی مدیریت صنایع نساجیکارشناسی ارشد86نامشخص
36135محمدصادقطیّبی‌سورکیمهندسی مدیریت صنایع نساجیکارشناسی ارشد86نامشخص
36217رضافقیه‌میرزائیمهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوترکارشناسی ارشد86نامشخص
36223مهردادمائینمهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوترکارشناسی ارشد86نامشخص
36224معصومهابراهیمیمهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوترکارشناسی ارشد86نامشخص
36239سودهبخشندهمهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعیکارشناسی ارشد86نامشخص
36240نیمافصیحی‌دهکردیمهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعیکارشناسی ارشد86نامشخص
36253عبدالرضااسدی‌قنبریمهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعیکارشناسی ارشد86نامشخص
36267مهدینصرتی‌مراللومهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعیکارشناسی ارشد86نامشخص