اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
8580پونهباقری نژاداصلکاردان فنی صنایع غذاییکاردانی79/
8620فرنودآئین دارمهندسی مکانیک - طراحی جامداتکارشناسی79/
8778محمدحسنتحویلداری شلمانیمهندسی مواد - متالورژی صنعتیکارشناسی79/
8789سیامکجوافشان لفمجانیمهندسی مواد - متالورژی صنعتیکارشناسی79/
8804داودابراهیمی میلاجردیمهندسی مواد - متالورژی صنعتی79/
8818عباسصادقیمهندسی مواد - متالورژی صنعتی79/
8819مجیدمحمدعلیخانیمهندسی مواد - متالورژی صنعتیکارشناسی79/
8831مهدیمختاری موغاریمهندسی مواد - متالورژی صنعتیکارشناسی79/
9007نرجسفدائی فرقانمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی79/
9145سیده معصومهمیرشریفعلوم تغذیهکارشناسی79/