اخبار

فعالیت های حوزه نماز واحد علوم و تحقیقات برای دومین سال متوالی شایسته تقدیر ویژه شد

فعالیت های حوزه نماز واحد علوم و تحقیقات برای دومین سال متوالی شایسته تقدیر ویژه شد جدید

بر اساس اعلام ستاد اقامه نماز استان تهران، هیات ارزیابی عملکرد این ستاد بر مبنای ۴ شاخص اصلی شامل: "تحقق برنامه های آموزشی-پژوهشی"، "تحقق برنامه های تبلیغی- ترویجی"، " تحقق تکالیف عمومی مدیریتی- تمهیدی" و "تحقق بارگزاری مستندات اجرایی در سامانه سجاده" دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در سال ۱۳۹۸ در بین تمامی دستگاههای اجرایی استان تهران شایسته تقدیر ویژه قرار گرفت

ادامه مطلب