تازه‌ترین ویرایش رتبه‌بندی وب‌سایت‌های دانشگاهی جهان در ۲۰۱۸ منتشر شد/ رشد واحد علوم و تحقیقات در رنک جهانی/ علوم و تحقیقات صدرنشین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در وبومتریک شد

۱۰ مرداد ۱۳۹۷ | ۲۰:۱۶ کد : ۱۰۰۰۹ اخبار اخبار تصویری
تعداد بازدید:۲۷۲۳
تازه‌ترین ویرایش رتبه‌بندی وب‌سایت‌های دانشگاهی جهان در ۲۰۱۸ منتشر شد/ رشد واحد علوم و تحقیقات در رنک جهانی/ علوم و تحقیقات صدرنشین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در وبومتریک شد

همزمان با انتشار تازه‌ترین ویرایش رتبه‌بندی وبومتریک در سال ۲۰۱۸، واحد علوم و تحقیقات ضمن حفظ جایگاه سابق خود در بین دانشگاه‌های ایرانی و بهبود رتبه در بین دانشگاه‌های جهان، در سطح واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی نیز صدرنشین شد.

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، پایگاه رتبه‌بندی وبومتریکس بیش از ۲۸ هزار دانشگاه و موسسه تحقیقاتی جهان را بر مبنای چهار شاخص رتبه‌بندی می‌کند، که در این بخش دانشگاه‌ها در یک رتبه‌بندی کلی جهانی و همچنین به صورت قاره‌ای تقسیم می‌شوند. نظام رتبه‌بندی وبومتریک به ارزیابی حضور پژوهشی و آموزشی دانشگاه‌ها در وب از طریق وب سایت‌های دانشگاهی آنان می‌پردازد.

بر این اساس، وب سایت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس ۴ شاخص تعداد صفحات وب دانشگاه در گوگل ( Presence ) با وزن ۵ درصد، تعداد ارجاع یا لینک‌های برقرار شده از سایر سایت‌ها به سایت دانشگاه (شاخص Visibility ) با وزن ۵۰ درصد، تعداد استنادات ۱۰ نویسنده پُراستناد دانشگاه در Google Scholar Citations (شاخص Openness ) با وزن ۱۰ درصد و تعداد مقالات کیفی دانشگاه قرارگرفته در بین ۱۰ درصد مقالات پُراستناد موضوع مربوطه در سایت SCImago (شاخص Excellence ) با وزن ۳۵ درصد عمل می‌کند. (منبع این پاراگراف: خبرگزاری مهر)

مطالعه وضعیت ۲۰ دانشگاه اول ایران در تازه‌ترین ویرایش رتبه‌بندی وبومتریک در ۲۰۱۸ و مقایسه آن با نتایج اولین نسخه این رتبه‌بندی در ۲۰۱۸ نشان می‌دهد:

  • ۲۰ دانشگاه اول ایرانی حاضر در جدیدترین رتبه‌بندی وبومتریک در سال ۲۰۱۸، همان ۲۰ دانشگاهی هستند که در نسخه اول این رتبه‌بندی در ۲۰۱۸ حضور داشتند.
  • در نسخه اول رتبه‌بندی وبومتریک در ۲۰۱۸، هشت دانشگاه ایرانی در بین هزار دانشگاه اول دنیا قرار داشتند که در جدیدترین نسخه وبومتریک، این تعداد به ۹ دانشگاه رسید.
  • وب سایت دانشگاه‌های تهران، علوم پزشکی تهران، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، علوم پزشکی شیراز و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ضمن حفظ جایگاهی که بر اساس نسخه اول رتبه‌بندی وبومتریک در سال ۲۰۱۸ در بین وب سایت‌های دانشگاه‌های ایران کسب کرده بودند، رتبه‌شان در جدیدترین نسخه این رتبه‌بندی، در میان وب سایت‌های دانشگاهی دنیا بهبود پیدا کرده است.
  • وب سایت‌های دانشگاه‌های صنعتی شریف و اصفهان که بر اساس نسخه دوم رتبه‌بندی وبومتریک در ۲۰۱۸ در بین وب سایت‌های دانشگاه‌های ایران همان جایگاهی که در نسخه اول داشتند را حفظ کرده اند؛ اما جایگاه جهانی‌شان در نسخه دوم نسبت به نسخه اول ۲۰۱۸ رو به افول گذاشته است.
  • در دایره ۲۰ دانشگاه اول ایرانی حاضر در رتبه‌بندی وبومتریک، دانشگاه علوم پزشکی تبریز با رشد ۴ پله‌ای و دانشگاه‌های علوم پزشکی شهیدبهشتی و تبریز با رشد ۳ پله‌ای نسبت به نسخه اول ۲۰۱۸ این رتبه‌بندی، بیشترین بهبود وضعیت در سطح ۲۰ دانشگاه اول ایرانی حاضر در نسخه جدید وبومتریک را به خود اختصاص داده‌اند.
  • واحد مشهد دانشگاه آزاد اسلامی که در نسخه اول رتبه‌بندی وبومتریک در سال ۲۰۱۸ دوازدهمین دانشگاه ایرانی حاضر در این رتبه‌بندی بین‌المللی بود، در جدیدترین رتبه‌بندی با ۷ پله نزول به عنوان نوزدهمین دانشگاه ایرانی و پس از واحد علوم و تحقیقات قرار گرفت. به این ترتیب، واحد علوم و تحقیقات که پیشتر در جایگاه دومین واحد دانشگاه آزاد اسلامی در رتبه‌بندی وب سایت‌های دانشگاه‌ها قرار داشت، اکنون در صدر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در این رتبه‌بندی قرار گرفت.

رتبه وب‌سایت دانشگاه در میان وب‌سایت‌های دانشگاه‌های ایران (جدیدترین نسخه وبومتریک در ۲۰۱۸)

دانشگاه

رتبه وب‌سایت دانشگاه در میان وب‌سایت‌های دانشگاه‌های جهان
(جدیدترین نسخه وبومتریک در ۲۰۱۸)

رتبه وب‌سایت دانشگاه در میان وب‌سایت‌های دانشگاه‌های جهان
(اولین نسخه وبومتریک در ۲۰۱۸)

رتبه وب‌سایت دانشگاه در میان وب‌سایت‌های دانشگاه‌های ایران (اولین نسخه وبومتریک در ۲۰۱۸)

۱

تهران

۳۸۸

۴۵۵

۱

۲

علوم پزشکی تهران

۵۵۵

۵۶۶

۲

۳

صنعتی شریف

۵۹۴

۵۸۲

۳

۴

صنعتی امیرکبیر

۷۸۵

۸۴۳

۴

۵

تربیت مدرس

۸۵۱

۸۵۵

۵

۶

علوم پزشکی شهیدبهشتی

۹۲۰

۱۰۷۴

۹

۷

صنعتی اصفهان

۹۳۳

۸۹۵

۶

۸

علم و صنعت ایران

۹۴۹

۹۲۲

۷

۹

فردوسی مشهد

۹۸۹

۹۶۳

۸

۱۰

شهیدبهشتی

۱۲۰۱

۱۲۳۹

۱۱

۱۱

شیراز

۱۲۳۴

۱۱۹۷

۱۰

۱۲

علوم پزشکی مشهد

۱۲۷۲

۱۳۵۸

۱۳

۱۳

تبریز

۱۳۶۰

۱۳۸۲

۱۶

۱۴

علوم پزشکی شیراز

۱۳۶۹

۱۳۷۳

۱۴

۱۵

علوم پزشکی تبریز

۱۳۸۵

۱۴۷۷

۱۹

۱۶

علوم پزشکی اصفهان

۱۳۹۷

۱۴۰۰

۱۷

۱۷

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱۳۹۹

۱۳۷۹

۱۵

۱۸

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

۱۴۴۸

۱۴۵۶

۱۸

۱۹

واحد مشهد دانشگاه آزاد اسلامی

۱۴۵۷

۱۳۳۷

۱۲

۲۰

اصفهان

۱۵۶۶

۱۵۵۵

۲۰


( ۲۵ )