فصلنامۀ «مدیریت و آموزش عالی» فراخوان مقاله داد

۱۶ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۶:۴۴ کد : ۱۰۰۱۲ اخبار
تعداد بازدید:۵۱۷
فصلنامۀ مدیریت و آموزش عالی با سردبیری دکتر پریوش جعفری، دانشیار دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فراخوان مقاله داد.
فصلنامۀ «مدیریت و آموزش عالی» فراخوان مقاله داد

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، دکتر کامران محمدخانی و دکتر نادرقلی قورچیان اعضای هیات علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب مدیرمسئول و مشاور علمی این فصلنامه هستند.

علاوه بر این، دکتر پریوش جعفری، دکتر حمیده رشادت جو، دکتر افسانه زمانی مقدم و دکتر مهرداد نوابخش از دیگر اعضای هیات علمی واحد علوم و تحقیقات هستند که در کنار اساتیدی از سایر دانشگاه‌های کشور، هیات تحریریه این مجله را تشکیل می‌دهند.

دکتر حمید آراسته استاد دانشگاه خوارزمی، دکتر مصطفی اجتهادی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، دکتر سید محمدعلی حسینی دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دکتر فریبرز درتاج استاد دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر سیدجمال‌الدین طبیبی استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر کوروش فتحی واجارگاه استاد دانشگاه شهید بهشتی، دکتر امیرحسین محمدداودی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی ساوه و دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم استاد دانشگاه خوارزمی، از دیگر اعضای هیات تحریریه این فصلنامه هستند.

محورهای این مجله به دو بخش محورهای اصلی فصلنامه در رشته‌های مدیریت و محورهای اصلی فصلنامه در رشته‌های آموزش عالی تقسیم می‌شود.

محورهای اصلی فصلنامه در رشته‌های مدیریت شامل مدیریت و رهبری، رفتار سازمانی، تئوری‌های مدیریت و سازمان‌های پست مدرن و روان‌شناسی سازمانی می‌شود. نظام‌های دانشگاهی ایران و خارج، کیفیت در آموزش عالی، رهبری آموزش عالی از محورهای اصلی فصلنامه در رشته‌های آموزش عالی هستند.

این فصلنامه در آستانه اخذ مجوز امتیاز علمی پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد.


( ۸ )