شرایط لازم برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی جهت شرکت در آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷

۰۴ مهر ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۲ کد : ۱۰۱۶۹ اخبار
تعداد بازدید:۶۶۶۱
  1. در نیمسال اول ۹۸-۹۷ جهت امتحان جامع انتخاب واحد کرده باشد.
  2. کلیه دروس دوره (۱۸ واحد) را با حداقل معدل کل ۱۶ تا پایان نیمسال دوم ۹۷-۹۶ با موفقیت گذرانده باشد.
  3. دروس جبرانی روش تحقیق و مقاله نویسی و زبان تخصصی پیشرفته را علاوه بر دروس ذکر شده در بند ۲ با موفقیت گذرانده باشد.
  4. دانشجویان ورودی سال ۹۵ و به بعد که در آزمون ورودی دانشگاه با نمره کمتر ۵۰۰۰ پذیرفته شده اند علاوه بر دروس بند ۲ و ۳ تعداد ۶ واحد درسی جبرانی را با موفقیت گذرانده باشند.
  5. دانشجویان ورودی سال ۹۴ که در آزمون ورودی دانشگاه دروسی را با نمره ۳۳.۳۳ درصد دارا می باشند می بایست به ازای هر درس فوق یک درس و تا سقف ۶ واحد علاوه بر دروس مندرج در بند ۲ بگذرانند.
  6. ارایه نمره قبولی در آزمون زبان مورد تایید دانشگاه و یا ارائه تعهد نامه لازم به آموزش دانشکده
  7. در صورت مردودی در درس اصلی و الزامی و جبرانی می بایست مجدداً همان درس یا دروس اخذ و گذرانده شود.

 


( ۸۳ )