آگهی مزایده عمومی نوبت دوم محل تکثیر دانشجویی در ساختمان ها و دانشکده های تابعه

۲۲ مهر ۱۳۹۷ | ۱۵:۱۲ کد : ۱۰۲۴۷ اطلاعیه ها دانشجویی و فرهنگی
تعداد بازدید:۱۰۳۳

‌‌‌‌‌‌‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات در نظردارد محل تکثیر دانشجویی در ساختمان ها و دانشکده های تابعه را به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. از متقاضیان دعوت به عمل می آید ظرف مدت ۱۰ روز کاری از تاریخ درج آگهی جهت بازدید از محل وخرید اسناد مزایده با ارائه فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال (غیر قابل استرداد) به شماره حساب ۰۱۰۶۹۸۹۲۵۷۰۰۲ نزد بانک ملی ایران شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات در ساعات اداری (۸ الی ۱۶) به همراه مدارک احراز هویت به نشانی: تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، واحد علوم وتحقیقات، ساختمان علوم پایه، اداره خدمات (تلفن تماس ۴۴۸۶۶۰۱۰ داخلی ۳۲۲۵) مراجعه نمایند. زمان تحویل پاکات پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۰۵/‏۰۸/‏۹۷‬ (ساعت ۱۶) به دبیرخانه حراست واقع در طبقه چهارم ساختمان علوم انسانی خواهد بود.

ضمناً هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد دارای اختیار تام می باشد. بدیهی است کلیه مفاد آئین نامه معاملات دانشگاه حاکم بر تشریفات می باشد.

روابط عمومی

واحد علوم وتحقیقات

 

‌‌