«آگهی مزایده عمومی پارکینگ دانشجویی»

۲۲ مهر ۱۳۹۷ | ۱۵:۱۵ کد : ۱۰۲۴۸ اطلاعیه ها دانشجویی و فرهنگی
تعداد بازدید:۱۹۲۲

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در نظر دارد محل پارکینگ دانشجویی را از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت های واجد شرایط (شخص حقوقی معتبر) واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت خرید اسناد ظرف مدت ۱۰ روز کاری از درج آگهی با ارائه معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال (غیر قابل استرداد) به شماره حساب ۰۱۰۶۹۸۹۲۵۷۰۰۲ نزد بانک ملی ایران شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کد ۱۰۱۷ در ساعات اداری به نشانی: تهران- انتهای بزرگراه شهید ستاری شمال- میدان دانشگاه بلوار شهدای حصارک- واحد علوم و تحقیقات - ساختمان علوم پایه طبقه اول شمالی- اداره خدمات- (تلفن تماس: ۴۴۸۶۶۰۱۰ داخلی ۳۲۲۵) مراجعه نمایند. (آخرین مهلت تحویل پاکات پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز چهارشنبه مورخ ۰۲/‏۰۸/‏۹۷‬ خواهد بود.)

ضمناً هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد دارای اختیار تام می باشد. بدیهی است کلیه مفاد آئین نامه معاملات دانشگاه حاکم بر تشریفات مزایده می‌باشد.

روابط عمومی

واحد علوم و تحقیقات

 

‌‌‌

 


( ۵ )