فراخوان تمرینات تیم های ورزشی کارکنان(آقایان) جهت شرکت در مسابقات کشوری

۰۳ دی ۱۳۹۷ | ۱۳:۳۶ کد : ۱۰۶۹۰ اطلاعیه ها دانشگاه
تعداد بازدید:۱۰۵۶

 

رشته

زمان

ساعت

مکان

نام مربی

والیبال آقایان (کارکنان)

شنبه

۱۷:۳۰ الی ۱۹

سالن چند منظوره فتح

آقای رامین بیگدلی

چهارشنبه

۱۶ الی ۱۷:۳۰

فوتسال آقایان (کارکنان)

شنبه

۱۶ الی ۱۷:۳۰

سالن چند منظوره فتح

آقای علی اسماعیلی

دوشنبه

۱۶ الی ۱۷:۳۰

بدمیتون آقایان (کارکنان)

یکشنبه

۱۷:۳۰ الی ۱۹

سالن اسکواش فتح

آقای آریا پورآقایی

سه شنبه

۱۷:۳۰ الی ۱۹

تنیس روی میز آقایان (کارکنان)

یکشنبه

۱۹ تا ۲۰:۳۰

سالن اسکواش فتح

آقای دکتر صافی

سه شنبه

۱۹ تا ۲۰:۳۰