اطلاعیه مهم معاونت آموزشی در خصوص تغییر ثبت نام دوره تابستان سال ۹۸

۰۷ تیر ۱۳۹۸ | ۱۱:۳۳ کد : ۱۱۵۳۶ اخبار تصویری آموزشی
تعداد بازدید:۱۲۷۴۱

 

دانشجویان گرامی، با توجه به تعطیلی روز شنبه مورخ ۸ تیر ماه و عدم حضور کارشناسان در دانشگاه جهت پاسخگویی به دانشجویان عزیز، ثبت نام ترم تابستان از روز یکشنبه، ۹ تیر ماه ساعت ۱۳ مطابق با جدول زمانبندی جدید آغاز خواهد گردید.

 

جدول زمانبندی انتخاب واحد ( اینترنتی ) دوره تابستان سال ۱۳۹۸

ردیف

روز و تاریخ

ساعت

مقطع تحصیلی و ورودی آن

۱

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۹

۱۳ لغایت ۱۸ همان روز

کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته،

ورودی های سال ۹۳ و ماقبل آن

رشته های غیر پزشکی

۲

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۰

۹ صبح لغایت ۱۶

همان روز

کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته،

ورودی های سال ۹۴ و ۹۵

رشته های غیر پزشکی

۳

سه شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۱

۹ صبح لغایت ۱۶

همان روز

کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته،

و کارشناسی ارشد

ورودی های سال ۹۶

رشته های غیر پزشکی

۴

چهارشنبه۱۳۹۸/۴/۱۲

۹ صبح لغایت ۱۶

همان روز

کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته،

و کارشناسی ارشد

ورودی های سال ۹۷

رشته های غیر پزشکی

۵

پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۳

۹ صبح لغایت ۱۳

همان روز

انتخاب واحد متاخرین کلیه مقاطع و ورودی ها

رشته های غیر پزشکی (با توجه به برگزاری کنکور سراسری در این روز امکان مراجعه حضوری وجود ندارد)

 

تذکر : قبل از انتخاب واحد نسبت به مطالعه اطلاعیه های مربوطه اقدام فرمایید.

دانشجویان جهت انتخاب واحد در دوره تابستان ۱۳۹۸ می بایست مطابق جدول زمانبندی مربوطه به سایت واحد مراجعه نمایند.

جدول زمانبندی انتخاب واحد ( اینترنتی ) دانشجویان رشته های گروه علوم پزشکی و دکتری حرفه ای دامپزشکی

ردیف

روز و تاریخ

ساعت

مقطع تحصیلی و ورودی آن

۱

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۹

۱۳ لغایت ۱۸

همان روز

کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته،

دکتری حرفه ای ورودی های سال ۹۳ و ماقبل آن

رشته های پزشکی

۲

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۰

۹ صبح لغایت ۱۶

همان روز

کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته،

دکتری حرفه ای ورودی های سال ۹۴ و ۹۵

رشته های پزشکی

۳

سه شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۱

۹ صبح لغایت ۱۶

همان روز

کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته،

دکتری حرفه ای، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی

ورودی های سال ۹۶

رشته های پزشکی

۴

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۲

۹ صبح لغایت ۱۶

همان روز

کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته،

دکتری حرفه ای، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی

ورودی های سال ۹۷

رشته های پزشکی

۵

پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۳

۹ صبح لغایت ۱۳

همان روز

انتخاب واحد متاخرین  کلیه مقاطع و ورودی ها

رشته های پزشکی (با توجه به برگزاری کنکور سراسری در این روز امکان مراجعه حضوری وجود ندارد)

 

 

**برگزاری دوره تابستان ۹۸ رشته های گروه علوم پزشکی و دکترای حرفه ای دامپزشکی

** دریافت مراحل اخذ معرفی نامه انتخاب واحد درسی توسط دانشجویان واحد علوم و تحقیقات به صورت میهمان در سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

** راهنمای دانشجویان محترم سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که متقاضی اخذ واحد درسی در دوره تابستان ۹۸ در واحد علوم و تحقیقات می باشند


( ۵۵ )