آغاز تمرینات تیم های ورزشی واحد در فضای مجازی

۱۱ تیر ۱۳۹۹ | ۱۸:۰۵ کد : ۱۲۹۳۳ اطلاعیه ها دانشجویی و فرهنگی
تعداد بازدید:۴۷۰

با عنایت به شیوع بیماری کرونا در کشور و عدم فعالیت اماکن ورزشی اداره کل تربیت بدنی نسبت به برنامه ریزی جهت تمرین آمادگی جسمانی و حفظ عملکرد تیم های ورزشی واحد توسط مربیان در فضای مجازی(اسکای روم) اقدام نموده است. در همین راستا جلسه ی بررسی پروتکل اجرایی تمرینات مذکور با حضور مربیان ورزشی  خانم و آقا در سالن شطرنج مجموعه ورزشی فتح  برگزار گردید.

برابر با مصوبات جلسه مذکور مقرر گردید مربیان با هماهنگی اعضای هر یک از تیم های ورزشی به تفکیک در دو بخش خواهران و برادران مطابق با برنامه ریزی صورت گرفته به طور مستمر از طریق سیستم مجازی اسکای روم با ورزشکاران در ارتباط بوده و ضمن رصد وضعیت آمادگی جسمانی هر یک از اعضای تیم، نسبت به ارائه مطالب مورد نیاز، ارائه برنامه های تمرینی متناسب با شرایط هر فرد و همینطور نظارت بر اجرای این برنامه ها اقدام نمایند.
ضمناً نظارت و تائید چگونگی برگزاری تمرینات بر عهده اداراه کل تربیت بدنی به عنوان متولی برگزاری این برنامه ها خواهد بود.

 
                                                                                                     معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد علوم و تحقیقات