تقسیم بندی زمانی تشکیل کلاسها و امتحانات تربیت بدنی و ورزش ۱

۰۷ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۱ کد : ۱۳۰۲۷ آموزشی
تعداد بازدید:۸۲۴

 

تربیت بدنی زمان تشکیل کلاس
تقسیم بندی زمانی تشکیل کلاس ها و امتحانات نیمسال دوم ۹۹-۹۸
تقسیم بندی زمانی تشکیل کلاس ها و امتحانات نیمسال تابستان ۹۹

( ۳۵ )