مجموعۀ پنج جلدی "جغرافیای جامع ایران" منتشر شد

۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۱:۵۱ کد : ۱۳۱۷۵ اخبار
تعداد بازدید:۲۱۴

شناخت ویژگیهای جغرافیایی هر سرزمین، نه تنها بسترساز آگاهیهای عمومِ مردمان نسبت به محیط زندگانی خویش است، بلکه مبنای دانسته های لازم برای آموزش جوانان و تصمیم سازیهای فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی- سیاسی مسئولان و کارشناسان هر کشوری است. مجموعۀ 5 جلدی "جغرافیای جامع ایران" را می توان نخستین تلاش چندسالۀ استادان و پژوهشگران و محل آزمونی برای "کار جمعی علمی" در راستای شناخت همه جانبه و معرفی جغرافیای سرزمین ایران بشمار آورد.
 
مجموعه «جغرافیای جامع ایران» بر اهداف زیر استوار است:
الف ـ شناخت همه جانبۀ کشور، شامل خصوصیات محیطی ـ اکولوژیک و نیز ویژگیهای اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی سرزمین؛ ب ـ ارائۀ مرجعی علمی و مستند برای استفادۀ آحاد مردم، به‌ویژه نخبگان و تحصیل‌کردگان، کارشناسان، مدیران و تصمیم‌سازان کشور به‌منظور شناخت بهتر خصوصیات سرزمین.
 عناوین مجلدات مختلف این مجموعه به شرح زیر است:
جلد نخست: ویژگیهای محیط طبیعی ایران
جلد دوم: ویژگیهای تاریخی- سیاسی و جمعیت
جلد سوم: تقسیمات کشوری: استانها
جلد چهارم: شیوه های زیستی و سکونتگاههای انسانی
جلد پنجم: شهرنشینی و اقتصاد
 
 مخاطبان این مجموعه همۀ دانشوران، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان و نیز همۀ آحاد علاقمند به جغرافیای ایران است. اکنون، ویرایش نخست این مجموعه توسط انتشارات مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی به طبع رسیده است و در دسترس علاقه مندان قرار دارد.


( ۴ )