فرآیند درخواست خروج از کشور دانشجویان مشمول

۲۰ مهر ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۲ کد : ۱۳۲۴۴ اطلاعیه ها دانشجویی و فرهنگی
تعداد بازدید:۳۲۴۵

 

بسمه تعالی

فرآیند درخواست خروج از کشور دانشجویان مشمول


1-    مراجعه دانشجو به نزدیکترین دفتر پلیس +10 محل سکونت جهت دریافت کد سخا
2-    ثبت درخواست از طریق سامانه خروج از کشور به نشانی اینترنتی
http://services.epolice.ir  توسط دانشجو
3-    مراجعه به دفاتر امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده محل تحصیل، دریافت و تکمیل فرم های (الف-ب) و اخذ تائیدیه های مربوطه
4-    واریز فیش به مبلغ 100.000 هزار ریال تمام به حساب سیبا شماره 0104460446004 به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
5-    تحویل فرم های مورد اشاره فوق و فیش واریزی به رئیس اداره دانشجویی و فرهنگی دانشکده
6-    بررسی و اسکن مدارک تحویلی و ارسال درخواست از طریق اتوماسیون اداری جهت ارسال به امور مشمولین واحد
7-    بررسی مدارک ارسالی، اخذ استعلامات مربوطه و تائید/عدم تائید نهایی درخواست خروج از کشور توسط امور مشمولین واحد 

لازم به ذکر است، پس از تائید نهایی درخواست، دانشجو می تواند از طریق سامانه سخا، جهت پرداخت ودیعه مورد نظر اقدام نماید، لذا پس از تحویل مدارک مورد نیاز به اداره امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده نیاز به هیچگونه مراجعه و پیگیری حضوری نمی باشد.


اداره امور مشمولین واحد علوم و تحقیقات
 

 


( ۲۳ )