برگزاری سخنرانی داده کاوی و کاربرد آن در صنعت خودروسازی

۲۲ آبان ۱۳۹۵ | ۱۰:۱۰ کد خبر : ۶۶۳۵ اطلاعیه ها کارگاه ها سخنرانی
تعداد بازدید:۱۴۴۳