تاریخ جدید برگزاری امتحانات لغو شده واحد علوم و تحقیقات

۲۲ دی ۱۳۹۵ | ۱۳:۱۵ کد خبر : ۷۱۱۶ اطلاعیه ها دانشگاه آموزشی دانشجویی و فرهنگی
تعداد بازدید:۳۱۷۱

با توجه به لغو امتحانات مورخ ۲۰، ۲۱و ۲۲ /۱۰/۹۵ واحد، به اطلاع می رساند که کلیه امتحانات فوق به ترتیب در تاریخ های ۲، ۳ و ۴/۱۱/۹۵ در همان ساعات قبلی برگزار می گردد. ضمناٌ تاریخ امتحانات فوق در سیستم آموزشی تغییر یافته و در صورت اخذ مجدد کارت ورود به جلسه، تاریخ جدید نیز قابل مشاهده می باشد.

 

ردیف

تاریخ قبلی امتحان

تاریخ جدید امتحان

توضیح

۱

۲۰/۱۰/۹۵

۲/۱۱/۹۵

 

ساعت امتحان تغییر نمی یابد

۲

۲۱/۱۰/۹۵

۳/۱۱/۹۵

۳

۲۲/۱۰/۹۵

۴/۱۱/۹۵

 

 


۳۲ رای