جذب همکار دانشجو در مرکز کامپیوتر

تعداد بازدید:۹۹۲

مرکز کامپیوتر ساختمان علوم انسانی به دو نفر همکار دانشجو آشنا به امور کامپیوتر نیازمند است
جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۴۸۶۵۱۴۲ تماس حاصل فرمایید و یا به اتاق ۴۰۱ طبقه چهارم شمالی ساختمان علوم انسانی مراجعه نمایید


۸ رای