زمان مصاحبه آزمون دکترای تخصصی رشته های پرستاری و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه آزاد اسلامی به دو روز افزایش یافت

۲۵ تیر ۱۳۹۶ | ۱۶:۰۲ کد خبر : ۸۱۹۴ اطلاعیه ها آموزشی دانشجویی و فرهنگی
تعداد بازدید:۶۹۵

اطلاعیه شماره ۳- زمان مصاحبه آزمون دکترای تخصصی رشته های پرستاری و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه آزاد اسلامی به دو روز افزایش یافت

دکتر دنیا صدری مدیر تحصیلات تکمیلی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد:
با توجه به تعداد داوطلبین مصاحبه آزمون دکترای تخصصی رشته های پرستاری و مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی دانشگاه آزاد اسلامی، زمان مصاحبه این دو رشته از یک روز به دو روز افزایش یافت.
مصاحبه آزمون دکترای تخصصی رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی، در تاریخ ۱۸/‏۰۵/‏۱۳۹۶‬ و ۱۹/۵/۱۳۹۶ در دو نوبت صبح و بعد از ظهر و مصاحبه آزمون دکترای تخصصی رشته مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ ۱۸/‏۰۵/‏۱۳۹۶‬ در دو نوبت صبح و بعد از ظهر و در تاریخ ۱۹/‏۰۵/‏۱۳۹۶‬ در نوبت صبح در مکان های اعلام شده در اطلاعیه شماره ۲ برگزار می شود.
لازم به یادآوری است مصاحبه آزمون دکترای تخصصی رشته های مهندسی بافت و نانوفناوری پزشکی طبق اطلاعیه های قبلی، در تاریخ ۱۸/‏۰۵/‏۱۳۹۶‬ در نوبت صبح برگزار می شوند.

۲ رای