اطلاعیه شماره ۴- آزمون دکترای تخصصی رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۵ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۵:۲۷ کد خبر : ۸۲۸۲ اطلاعیه ها دانشگاه آموزشی
تعداد بازدید:۱۴۹۵

دکتر دنیا صدری مدیر تحصیلات تکمیلی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد:
تمامی متقاضیان واجد شرایط مصاحبه، مطابق اعلام نتایج اولیه این دوره می‌توانند مطابق جدول زمانی در تهران اعلام شده در اطلاعیه شماره ۱، برای شرکت در مصاحبه مراجعه کنند. تاریخ و زمان دقیق مراجعه داوطلبان از طریق وب سایت واحد دانشگاهی محل انجام مصاحبه اعلام خواهد شد.
براساس این گزارش در این دوره نیز هر یک از داوطلبان دعوت شده به مصاحبه باید در زمان مراجعه برای مصاحبه به واحد دانشگاهی فیش واریز هزینه مصاحبه به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ ریال را به حساب سیبا شماره ۰۱۰۵۶۴۵۰۲۰۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی تهیه و قبل از حضور در جلسه مصاحبه، به مسئول مربوطه تحویل دهند.
داوطلبانی که در بیش از یک رشته / گرایش و در یک یا چند استان دعوت به مصاحبه شده‌اند، برای شرکت در جلسه مصاحبه هر رشته / گرایش / استان مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ ریال را به حساب فوق واریز و فیش مربوطه را در زمان حضور جهت فرآیند مصاحبه ارائه کنند


۵ رای