تقویم مسابقات المپیاد ورزشی شهید حججی

۲۱ آذر ۱۳۹۶ | ۱۵:۳۷ کد : ۸۹۷۵ اطلاعیه ها دانشجویی و فرهنگی
تعداد بازدید:۱۱۹۰

تاریخ

برادران

روز

خواهران

رشته ورزشی

محل برگزاری

ساعت

رشته ورزشی

محل برگزاری

ساعت

۱۸ آذر

فوتسال ۱

بدمینتون ۱

هندبال ۱

چند منظوره

اسکواش

چند منظوره

۸

۱۴

۱۸

شنبه

شنا ۱

مکعب روبیک

استخر

رزمی

۹

۱۴

۱۹ آذر

تکواندو

فوتسال ۲

بسکتبال ۱

رزمی

چند منظوره

چند منظوره

۸

۱۲

۱۸

یکشنبه

بسکتبال ۱

بدمینتون ۱

چند منظوره

اسکواش

 

۸

۱۱

۲۰ آذر

کاراته

فوتسال ۳

تنیس روی میز ۱

هندبال ۲

رزمی

چند منظوره

اسکواش

چندمنظوره

۹

۱۲

۱۴

۱۸

دوشنبه

والیبال ۱

شطرنج ۱

تنیس روی میز ۱

 

چند منظوره

سالن شطرنج

اسکواش

 

۸

۱۱

۸

 

۲۱ آذر

والیبال ۱

بسکتبال ۲

چند منظوره

چند منظوره

۱۴

۱۸

سه شنبه

شنا سوئدی / پرتاب مدیسن بال

اسکواش

۱۳

۲۲ آذر

فوتسال ۵

هندبال ۳

والیبال ۲

چند منظوره

چند منظوره

چندمنظوره

۸

۱۳

۱۸

چهارشنبه

بدمینتون ۲

دارت ۱

اسکواش

اسکواش

۹

۱۳

۲۵ آذر

مکعب روبیک

دو سرعت

بارفیکس

بدمینتون ۲

سالن شطرنج

چند منظوره

رزمی

اسکواش

۸:۳۰

۱۱

۱۳

۱۴

شنبه

فوتسال ۱/ روپایی

 

چند منظوره

 

۸

 

۲۶ آذر

فوتسال ۶/ روپایی

بسکتبال ۳

دارت ۱

چند منظوره

چند منظوره

سالن شطرنج

۱۶

۱۹

۱۳

یکشنبه

فوتبالدستی ۱

بسکتبال ۲

 

سالن شطرنج

چند منظوره

 

۸

۱۱

 

۲۷ آذر

دو استقامت

کشتی

والیبال ۳

 

رزمی

چند منظوره

۹

۱۳

۱۸

دوشنبه

والیبال ۲

شطرنج ۲

چند منظوره

سالن شطرنج

۸

۱۱

۲۸ آذر

شنا ۱

مچ اندازی

فوتبالدستی ۱

بسکتبال ۴

استخر

رزمی

سالن شطرنج

چند منظوره

۸

۱۳

۱۴

۱۷

سه شنبه

مچ اندازی

سالن شطرنج

۱۰

۲۹ آذر

والیبال ۴

شطرنج ۱

تنیس روی میز ۲

چند منظوره

سالن شطرنج

اسکواش

۱۶

۱۰

۱۲:۳۰

چهارشنبه

شنا ۲

طناب زنی

فوتسال ۲

استخر

اسکواش

چند منظوره

۸

۱۴

۹:۳۰

۲ دی

بدمینتون ۳

دارت ۲

والیبال ۵

طناب زنی / شنا سوئدی

اسکواش

سالن شطرنج

چند منظوره

رزمی

۱۳

۹

۱۸

۱۲

شنبه

هندبال

دو سرعت / دو استقامت

 

چند منظوره

چند منظوره

 

۸

۱۱

 

۳ دی

هندبال ۴

بسکتبال ۵/ پرتاب آزاد

شطرنج ۲

طناب کشی

چند منظوره

چند منظوره

سالن شطرنج

چمن

۱۶

۱۹

۱۱

۹

یکشنبه

بسکتبال ۳/پ رتاب آزاد

فوتبالدستی ۲

 

چند منظوره

سالن شطرنج

 

۱۱

۸

 

۴ دی

مدیسن بال

جودو

فوتبالدستی ۲

زمین روباز بسکتبال

رزمی

سالن شطرنج

۸

۱۱

۹

دوشنبه

کاراته

تکواندو

تنیس روی میز ۲

رزمی

رزمی

اسکواش

۸

۹

۸

۵دی

شنا ۲

فوتسال ۷

فوتبالدستی ۳

استخر

چند منظوره

سالن شطرنج

۸

۱۱

۱۴

سه شنبه

دارت ۲

بارفیکس

اسکواش

رزمی

 

۱۰

۸

 

۶ دی

اختتامیه

 

 


( ۱ )