دفتر امور بین الملل واحد علوم و تحقیقات با همکاری بنیاد ملی نخبگان سخنرانی های علمی را با حضور متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم برگزار می کند

۲۵ آذر ۱۳۹۶ | ۱۳:۰۷ کد خبر : ۹۰۰۱ اطلاعیه ها دانشگاه سخنرانی
تعداد بازدید:۶۴۴

جدول این سخنرانیها به شرح ذیل می باشد:

ردیف

موضوع سخنرانی

سخنران

محل

تاریخ و ساعت

۱

رتبه بندی ترجیحات اشخاص، با در نظر گرفتن ترجیحات همسر، در بازار کار

دکتر روزبه قوچانی

Economics department, Concordia University, Canada

سالن کنفرانس دانشکده مدیریت و اقتصاد

۳ دی، ساعت ۱۱

۲

بزرگ داده ها: فرصت ها و تهدیدات سازمانی

دکتر سید پویان اسلامی

McMaster University, Hamilton, Canada

سالن کنفرانس دانشکده مدیریت و اقتصاد

۴ دی، ساعت ۱۲

۳

بررسی ورود سلولی نانوذرات طلا و تاثیر آنها بر خصوصیات بیوفیزیکی سلول های سرطانی

دکتر احمد سهرابی کاشانی

Concordia University, Montreal, Canada

دانشکده مهندسی پزشکی

(سالن کنفرانس ساختمان ابن سینا، بلوک B ، طبقه ۷)

۴ دی، ساعت ۱۴

۴

Microscale Interfacial Thermal-Fluid Engineering and Advanced Nanomaterials for Efficiency Enhancement in Energy-Water Systems

دکتر حسین سجودی

Department of Mechanical Engineering and Department of Chemical Engineering Massachusetts Institute of Technology (MIT)

دانشکده محیط زیست و انرژی

(بلوک آموزشی ۲، طبقه ۷، سالن سمینار)

۴ دی، ساعت ۸:۳۰

۵

مدلهای اخیر اقتصاد بین الملل

(چکیدن مقررات غیرتعرفه ای در زنجیره ارزش جهانی)

دکتر مهدی قدسی

The Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw)

سالن کنفرانس دانشکده مدیریت و اقتصاد

۵ دی، ساعت ۱۱

 

۳ رای