اولین نسخه رتبه‌بندی وب‌سایت‌های دانشگاهی جهان در ۲۰۱۸ منتشر شد / رشد ۹۳ پله‌ای واحد علوم و تحقیقات در رنک جهانی / کدام دانشگاه‌ها حائز بیشترین رشد هستند

۰۷ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۱:۱۷ کد : ۹۲۸۶ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۳۹۱۵

نسخه جولای ۲۰۱۸ رتبه‌بندی وبومتریک حاکی از رشد ۹۳ پله‌ای واحد علوم و تحقیقات در رنک جهانی است.

بر اساس نسخه جولای ۲۰۱۸ رتبه‌بندی وبومتریک که اولین نسخه این رتبه‌بندی در سال جدید میلادی است، وب‌سایت دانشگاه‌های هاروارد، استنفورد، ماساچوست، برکلی، واشنگتن، میشیگان، آکسفورد، کرنل، کلمبیا و پنسیلوانیا به ترتیب در جایگاه ۱۰ وب‌سایت نخست دانشگاهی در بین وب‌سایت‌های دانشگاه‌های جهان قرار گرفتند.

بررسی وضعیت جایگاه وب‌سایت دانشگاه‌های ایرانی در این رتبه‌بندی حاکیست که ۲۰ دانشگاه نخست که در آخرین رتبه‌بندی ۲۰۱۷ وبومتریکس، در بین دانشگاه‌های ایران صدرنشین بودند، همچنان جزو ۲۰ دانشگاه اول کشور قرار دارند اما جایگاه ملی برخی از آنها در رتبه‌بندی جدید تغییر کرده است.

این دانشگاه‌ها بر اساس اولین رتبه‌بندی وبومتریک در سال ۲۰۱۸ به ترتیب عبارت هستند: تهران، علوم پزشکی تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، علوم پزشکی شهیدبهشتی، شیراز، شهید بهشتی، واحد مشهد دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شیراز، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تبریز، علوم پزشکی اصقهان، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی تبریز و اصفهان.

رتبه وب‌سایت دانشگاه در میان وب‌سایت‌های دانشگاه‌های ایران (اولین نسخه وبومتریک در ۲۰۱۸)

رتبه وب‌سایت دانشگاه در میان وب‌سایت‌های دانشگاه‌های ایران (آخرین نسخه وبومتریک در ۲۰۱۷)

دانشگاه

دامنه

رتبه وب‌سایت دانشگاه در میان وب‌سایت‌های دانشگاه‌های جهان
(اولین نسخه وبومتریک در ۲۰۱۸)

رتبه وب‌سایت دانشگاه در میان وب‌سایت‌های دانشگاه‌های جهان
(آخرین نسخه وبومتریک در ۲۰۱۷)

میزان جهش یا افول وب‌سایت دانشگاه در ۲۰۱۸ نسبت به ۲۰۱۷ در بین وب‌سایت‌های دانشگاهی جهان

میزان جهش یا افول وب‌سایت دانشگاه در ۲۰۱۸ نسبت به ۲۰۱۷ در بین وب‌سایت‌های دانشگاهی ایران

۱

۲

تهران

ut.ac.ir

455

532

۷۷ پله رشد

یک پله رشد

۲

۱

علوم پزشکی تهران

tums.ac.ir

566

511

۵۵ پله افت

یک پله افت

۳

۳

صنعتی شریف

sharif.ir

582

567

۱۵ پله افت

بدون تغییر

۴

۴

صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir

843

863

۲۰ پله رشد

بدون تغییر

۵

۶

تربیت مدرس

modares.ac.ir

855

869

۱۴ پله رشد

یک پله رشد

۶

۷

صنعتی اصفهان

iut.ac.ir

895

906

۱۱ پله رشد

یک پله رشد

۷

۵

علم و صنعت ایران

iust.ac.ir

922

866

۵۶ پله افت

دو پله افت

۸

۸

فردوسی مشهد

um.ac.ir

963

1025

۶۲ پله رشد

بدون تغییر

۹

۹

علوم پزشکی شهیدبهشتی

sbmu.ac.ir

1074

1172

۹۸ پله رشد

بدون تغییر

۱۰

۱۰

شیراز

shirazu.ac.ir

1197

1213

۱۶ پله رشد

بدون تغییر

۱۱

۱۱

شهید بهشتی

sbu.ac.ir

1239

1283

۴۴ پله رشد

بدون تغییر

۱۲

۱۴

واحد مشهد دانشگاه آزاد اسلامی

mshdiau.ac.ir

1337

1410

۷۳ پله رشد

دو پله رشد

۱۳

۱۶

علوم پزشکی مشهد

stu.mums.ac.ir

1358

1450

۹۲ پله رشد

سه پله رشد

۱۴

۱۲

علوم پزشکی شیراز

sums.ac.ir

1373

1357

۱۶ پله افت

دو پله افت

۱۵

۱۳

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

kntu.ac.ir

1379

1403

۲۴ پله رشد

دو پله افت

۱۶

۱۵

تبریز

tabrizu.ac.ir

1382

1423

۴۱ پله رشد

یک پله افت

۱۷

۱۷

علوم پزشکی اصقهان

mui.ac.ir

1400

1477

۷۷ پله رشد

بدون تغییر

۱۸

۱۹

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

srbiau.ac.ir

1456

1549

۹۳ پله رشد

یک پله رشد

۱۹

۱۸

علوم پزشکی تبریز

tbzmed.ac.ir

1477

1536

۵۹ پله رشد

یک پله افت

۲۰

۲۰

اصفهان

ui.ac.ir

1555

1682

۱۲۷ پله رشد

بدون تغییر

 

 

مطالعه وضعیت ۲۰ دانشگاه اول ایران در اولین رتبه‌بندی وبومتریک در ۲۰۱۸ و مقایسه آن با نتایج آخرین رتبه‌بندی وبومتریک در ۲۰۱۷ نشان می‌دهد:

دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد، علوم پزشکی شهیدبهشتی، شیراز، شهیدبهشتی، علوم پزشکی اصفهان و اصفهان جزو دانشگاه‌هایی هستند که وب‌سایت‌هایشان رتبه خود را بدون تغییر در بین دانشگاه‌های ایرانی حفظ کرده‌اند.

دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات از یک پله رشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد از دو پله رشد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سه پله رشد در بین وب‌سایت‌های ایرانی برخوردار بوده‌اند.

بر همین اساس، دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی تبریز و تبریز با یک پله افت و دانشگاه‌های علم و صنعت ایران، علوم پزشکی شیراز و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با دو پله افت در بین وب‌سایت‌های ایرانی مواجه بوده‌اند.

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی که از رتبه نوزدهم دانشگاه‌های ایران در وبومتریک (۲۰۱۷) به رتبه هجدهم در بین دانشگاه‌های ایران بر اساس جدیدترین رتبه‌بندی وبومتریک دست پیدا کرده است، در بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی نیز در جایگاه دوم پس از واحد مشهد قرار دارد.

بر طبق این گزارش، دانشگاه اصفهان با ۱۲۷ پله رشد، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با ۹۸ پله رشد و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با ۹۳ پله رشد در رنک جهانی، حائز بیشترین میزان رشد بین ۲۰ دانشگاه نخست ایران بر اساس رتبه‌بندی وبومتریک هستند.

تهیه و تنظیم: نیما شایان


( ۱۰ )