برنامه حضور مشاورین مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی(زمستان۹۶)

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۹:۵۳ کد خبر : ۹۳۶۶ اطلاعیه ها دانشجویی و فرهنگی
تعداد بازدید:۵۵۸

برنامه ی حضور مشاورین مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی

(زمستان ۱۳۹۶)

 

شنبه

خانم جعفری (کارشناس ارشد)

(مدرس گروه معارف و دانش خانواده)

۱۱-۹

 

 

یکشنبه

خانم جعفری (کارشناس ارشد)

(مدرس گروه معارف و دانش خانواده)

۱۳-۱۱

 

 

دوشنبه

آقای نوابی (کارشناس ارشد)

(مشاور آموزشی –شغلی)

۱۴-۱۲

خانم دکتر وکیلی (استادیار)

(مشاور کودک و نوجوان)

انجام آزمون های هوش و استعدادیابی

۱۵-۱۲

حجت الاسلام سعیدی (کارشناس ارشد)

روانشناس، مشاور مذهبی، مشاوره خانواده و ازدواج

۱۴-۱۰

سه شنبه

آقای دکتر فتحی اقدم (استادیار)

(مشاور ازدواج و خانواده)

۱۷-۱۴:۳۰

خانم جعفری (کارشناس ارشد)

(مدرس گروه معارف و دانش خانواده)

۱۳-۱۲

آقای هادیان (کارشناس ارشد)

(مشاور شغلی و کارآفرینی)

۱۱-۸ و ۱۶-۱۴

چهارشنبه

آقای نوابی (کارشناس ارشد)

(مشاور آموزشی – شغلی)

۱۴-۱۲

خانم یزدی (کارشناس ارشد)

(روانشناس و مشاور تحصیلی)

۱۵-۱۰

 

 

 


۷ رای