شماره جدید ۱۸ مجله تخصصی واحد علوم و تحقیقات در بهار و تابستان سال ۹۷ منتشر شد

۱۹ تیر ۱۳۹۷ | ۱۳:۰۵ کد : ۹۹۲۴ اخبار
تعداد بازدید:۷۰۳

شماره‌های جدید ۱۸ مجله تخصصی فارسی و انگلیسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در بهار و تابستان سال ۹۷ منتشر شدند.

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، از آغاز سال ۹۷ تا کنون، ۱۸ مجله علمی تخصصی دارای مجوز و معتبر واحد علوم و تحقیقات به چاپ رسید که از میان آنها ۴ مجله به زبان انگلیسی و ۱۶ مجله به زبان فارسی هستند.

دانشکده مدیریت و اقتصاد با چاپ شماره‌های بهار و تابستان هفت مجله تخصصی، رتبه اول دانشکده‌های واحد علوم و تحقیقات به لحاظ تعداد مجلات تخصصی منتشر شده در سال ۹۷ را به خود اختصاص داد.

این مجله‌های تخصصی شامل فصلنامه علمی پژوهشی آینده‌پژوهی مدیریت به مدیر مسئولی دکتر عبدالله جاسبی و سردبیری دکتر ناصر میرسپاسی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد کاربردی به مدیرمسئولی دکتر عباس معمارنژاد و سردبیری دکتر کامبیز هژیر کیانی، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری و مدیریت به مدیرمسئولی دکتر هاشم نیکومرام و سردبیری دکتر فریدون رهنمای رودپشتی، فصلنامه علمی پژوهشی خط مشی‌گذاری عمومی در مدیریت به مدیرمسئولی دکتر ناصر میرسپاسی و سردبیری دکتر کرم‌الله دانشفرد، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار به مدیرمسئولی دکتر مهدی تقوی و سردبیری دکتر هاشم نیکومرام، فصلنامه علمی عمومی مدیریت فرهنگی به مدیرمسئولی دکتر سید رضا صالحی امیری و دبیر اجرایی دکتر فاطمه عزیزآبادی فراهانی هستند.

دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی واحد علوم و تحقیقات با چاپ سه مجله در بهار و تابستان ۹۷، در رتبه دوم دانشکده‌های واحد علوم و تحقیقات به لحاظ تعداد مجلات تخصصی منتشر شده در سال ۹۷ تا کنون قرار دارد.

این مجلات تخصصی شامل فصلنامه پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی به مدیرمسئولی دکتر سیدجمال فرج‌اله حسینی و سردبیری دکتر سیدمهدی میردامادی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم غذایی و تغذیه به مدیرمسئولی دکتر مهرداد قوامی و سردبیری مریم قراچورلو و فصلنامه علمی پژوهشی Journal of Food Biosciences and Technology به مدیر مسئولی و سردبیری دکتر مهرداد قوامی می‌شوند.

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست نیز موفق به چاپ فصلنامه علمی ترویجی انسان و محیط زیست به مدیرمسئولی دکتر مجید عباسپور طهرانی‌فرد و سردبیری دکتر منصور غیاث‌الدین و فصلنامه علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست به مدیرمسئولی دکتر مجید عباسپور طهرانی‌فرد و سردبیری دکتر پروین نصیری شد.

دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی نیز در این دوره دو فصلنامه به این شرح به چاپ رساند: فصلنامه علمی پژوهشی پاتوبیولوژی مقایسه‌ای به مدیرمسئولی دکتر احمد اصغری و سردبیری دکتر پژمان مرتضوی و فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بهداشت و درمان به مدیرمسئولی دکتر سید جمال‌الدین طبیبی و سردبیری دکتر امیراشکان نصیری‌پور.

بر طبق این گزارش، دانشکده عمران، معماری و هنر فصلنامه علمی پژوهشی هویت شهر را به مدیر مسئولی دکتر حمید ماجدی و سردبیری دکتر فرح حبیب به چاپ رساند.

همچنین دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی موفق به چاپ فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی ایران به مدیرمسئولی دکتر مهرداد نوابخش و سردبیری دکتر سروش فتحی و فصلنامه علمی عمومی International Journal Of Social Sciences به مدیر مسئولی دکتر مصطفی ازکیا و سردبیری دکتر مهرداد نوابخش شد.

دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر فصلنامه علمی عمومی Journal Of Advances in computer Engineering and Technology را به مدیر مسئولی دکتر امیر مسعود رحمانی و سردبیری دکتر احمد خادم‌زاده به چاپ رساند.

دانشکده علوم پایه نیز موفق به چاپ فصلنامه علمی پژوهشی International Journal of Industrial Mathematics به مدیرمسئولی دکتر فرهاد حسین‌زاده لطفی و سردبیری دکتر توفیق الله ویرانلو شد.


( ۱۲ )