اخبار - آرشیو

به همت دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات؛ کتاب شرح حال عرفا، متصوفه و زهاد عصر قاجار منتشر شد
تصحیح تحفه الألباء فی تذکره الأولیاء و شرفاء؛

به همت دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات؛ کتاب شرح حال عرفا، متصوفه و زهاد عصر قاجار منتشر شد

کتاب «شرح حال عرفا، متصوفه و زهاد عصر قاجار» با تصحیح و تحقیق دکتر وحید محمودی عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی و محمدرجاء صاحبدل دانشجوی دکتری رشته تصوف و عرفان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات منتشر شد.

ادامه مطلب