دانشجویی و فرهنگی - آرشیو

آغاز به کار مجدد باشگاه بدنسازی

باشگاه بدنسازی مجموعه ورزشی فتح از روز یکشنبه ۹۶/۲/۲۴ بازگشایی و مجدد فعالیت خود را آغاز خواهد نمود. برنامه خدمات رسانی باشگاه بدنسازی به شرح ذیل می باشد:

ادامه مطلب