دانشجویی و فرهنگی - آرشیو

فراخوان برپایی نمایشگاه و فروشگاه فن و هنر

فراخوان برپایی نمایشگاه و فروشگاه فن و هنر

در سال اقتصاد مقاومتی- تولید و اشتغال، معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد علوم و تحقیقات در نظر دارد نسبت به برپایی نمایشگاه و بازارچه فن و هنر از تاریخ ۱۱/‏۰۹/‏۹۶‬ لغایت ۲۳/‏۰۹/‏۹۶ در واحد ...