اطلاعیه ها - آرشیو

دروس تدریس شده توسط اساتید مدعو

دروس تدریس شده توسط اساتید مدعو

به اطلاع اساتید محترم تمام وقت و نیمه وقت واحد می رساند لیست عناوین دروسی که در نیمسالهای اول 94-93 الی دوم 95-94 توسط اساتید مدعو تدریس گردیده، در لینک های زیر قابل رویت می باشد. در صورتی که اساتید محترم توانایی تدریس دروس مذکور تا سقف مجاز را دارند می توانند، به دانشکده ذیربط و یا اداره کل هیات علمی مراجعه نمایند

ادامه مطلب