اخبار

کنفرانس ملی "به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان" در واحد علوم و تحقیقات برگزار می شود

کنفرانس ملی "به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان" در واحد علوم و تحقیقات برگزار می شود

نخستین کنفرانس ملی با عنوان " به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان" با همکاری وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران و دانشگاه ادینبورگ انگلستان و به همت دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات برگزار می شود

ادامه مطلب
جذب ۳۲ طرح سرمایه‌گذاری در واحد علوم و تحقیقات طی یکسال اخیر / / مشارکت واحد علوم و تحقیقات در طرح های بزرگ با کشورهای جهان

جذب ۳۲ طرح سرمایه‌گذاری در واحد علوم و تحقیقات طی یکسال اخیر / / مشارکت واحد علوم و تحقیقات در طرح های بزرگ با کشورهای جهان

مشارکت در طرحهای بزرگ تعریف شده با کشورهای جهان از جمله دستاوردهای نشست مشترک واحد علوم و تحقیقات با رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور بوده است.

ادامه مطلب