دانشجویی و فرهنگی

رعایت پیش‌نیازی دانشجویان گرامی

رعایت پیش‌نیازی دانشجویان گرامی

توجه: دانشجویان گرامی لطفاً نسبت به انتخاب واحد خود بر اساس سرفصل دوره و رعایت پیش نیازی دروس اقدام نمایید در غیر اینصورت عواقب آن متوجه شما خواهد بود.