آموزش مجازی

فیلم آموزشی نحوه دسترسی به فایل‌های رکورد شده کلاسهای آنلاین برای اساتید

قابل توجه اساتید محترم : اساتیدی که تمایل دارند کلاس های آنلاین آن ها رکورد شود، می‌توانند با انتخاب منوی meeting و سپس record اقدام به رکورد کلاس خود نمایند. ضمن اینکه باید پس پایان کلاس نیز از منوی Meeting، گزینه End Meeting را انتخاب کرده تا کار رکورد پایان یابد.

ادامه مطلب