مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

نام و نام خانوادگی: دکتر امیرمسعود رحمانی
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استاد