آزمایشگاه آب و فاضلاب

آزمایشگاه آب و فاضلاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با سابقه طولانی در بخش آزمایشهای آب و فاضلاب، فعالیت خود را از سال ۱۳۸۴ آغاز و در سال ۱۳۸۷، موفق به اخذ گواهینامه آزمایشگاه معتمد از سازمان حفاظت محیط زیست با شماره تائیدیه (BC-44-8902-0168) در بخش شیمی و میکروبشناسی آب گردید.

این آزمایشگاه با برخورداری از دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته توانایی ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه آزمایشات تخصصی آب و فاضلاب را دارا است. اجرای دقیق ضوابط کنترل و تضمین کیفیت، بهره‌گیری از آخرین روش‌های نمونه‌برداری و آنالیز با استفاده از تجهیزات پیشرفته و بهره‌گیری از متخصصان و مشاورین مجرب و توانمند از اهداف این مجموعه می‌باشد.

تلفن: ۴۴۸۶۷۰۰۳ -۰۲۱
تلفکس: ۴۴۸۶۷۰۱۶ -۰۲۱


خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه

ردیف

پارامتر کیفی

روش انجام آزمایش

۱

pH

آنالیز دستگاهی ( Metrohm )

۲

کل جامدات محلول (Total Dissolved Solids)

آنالیز دستگاهی ( Metrohm )

۳

کل مواد معلق (Total Suspended Solids)

وزن سنجی

۴

کدورت (Turbidity)

کدورت سنجی (WTW-TURB355IR)

۵

اکسیژن محلول (Dissolved Oxygen)

آنالیز دستگاهی (JENWAY-970)

۶

هدایت الکتریکی (Electricity Conductivity)

آنالیز دستگاهی ( Metrohm )

۷

شوری آب (Salinity)

آنالیز دستگاهی

۸

سختی کل (Total Hardness)

تیتریمتری با EDTA

9

سختی موقت (Temanent Hardness)

تیتریمتری با EDTA

10

سختی دائم (Permanent Hardness)

تیتریمتری با EDTA

11

کربنات (Carbonate)

تیتریمتری با EDTA

12

بی کربنات (Bicarbonate)

تیتریمتری با EDTA

13

کلسیم (Calsium)

تیتریمتری با EDTA

14

منیزیم (Magnesium)

تیتریمتری با EDTA

15

قلیائیت کل (Total Alkalinity)

تیتریمتری با Hcl

16

کلر آزاد (Free Chlorine)

رنگ سنجی

۱۷

کلراید ( Chloride )

تیتریمتری با محلول AgNO 3

18

نیتریت (Nitrite)

طیف سنجی ( HACH- DR5000)

۱۹

نیترات (Nitrate)

طیف سنجی ( HACH- DR5000)

۲۰

فسفات (Total Phosphate)

طیف سنجی ( HACH- DR5000)

۲۱

سولفات (Sulfate)

طیف سنجی ( HACH- DR5000)

۲۲

سلیس (Silica)

طیف سنجی ( HACH- DR5000)

۲۳

فلوراید (Floride)

طیف سنجی ( HACH- DR5000)

۲۴

سیانید (Cyanide)

طیف سنجی ( HACH- DR5000)

۲۵

اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی (Biochemical Oxygen Demand)

طیف سنجی ( HACH )

۲۶

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (Chemical Oxygen Demand)

طیف سنجی ( HACH )

۲۷

توتال کلیفرم (Total Coliforms)

تخمیر چند لوله ای

۲۸

فکال کلیفرم (Fecal Coliforms)

تخمیر چند لوله ای

۲۹

استرپتوکوکوس روده ای (Faecal streptococci)

کشت اختصاصی

۳۰

سودوموناس آئروجینوزا(Pseudomonas aeruginosa)

فلیتر غشایی

۳۱

شمارش باکتری های هتروتروفیک ( eterotrophic Plate Counts )

پلیت کانت آگار

۳۲

روی (Zinc)

طیف سنجی ( HACH- DR5000)

۳۳

آلمنیوم (Aluminuim)

طیف سنجی ( HACH- DR5000)

۳۴

آهن (Iron)

طیف سنجی ( HACH- DR5000)

۳۵

مس (Copper)

طیف سنجی ( HACH- DR5000)

۳۶

منگنز ( (Manganese

طیف سنجی ( HACH- DR5000)

۳۷

کبالت (Cobalt)

طیف سنجی ( HACH- DR5000)