دوره های آموزشی برگزار شده در واحد

عنوان دوره

تعداد دوره

تعداد شرکت‏‬ کنندگان

مدت دوره به ساعت

گروه آموزشی

تاریخ برگزاری

سازمان سفارش دهنده

دوره تخصصی آموزش هنرهای تجسمی

۱

۲۴

۱۳

گروه تخصصی هنر

۲۷ و ۲۸ و ۲۹ خرداد ۹۵

واحد علوم و تحقیقات

دوره زبان تخصصی مدیریت

۱

۳۷

۳۲

مدیریت

۱۳۹۴/۹/۱

دانشکده مدیریت

پروپوزال نویسی به زبان ساده

۱

۴۰

۴

مدیریت آموزشی

۱۳۹۴/۹/۱۵

دانشکده مدیریت

ARC/GIS

۲

۱۴

 

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

مهر ماه ۹۴

دانشجویان

مدلینگ آلودگی هوا

۱

۱۶

 

مهندسی محیط زیست

آبان ماه ۹۴

دانشجویان

طراحی با دست

۳

۱۱

 

مهندسی طراحی محیط زیست

آذر ماه ۹۴

دانشجویان

نرم افزار matlab

۲

۱۲

 

مهندسی محیط زیست

خرداد ۹۵

دانشجویان

چالش های زیست محیطی خلیج فارس و دریای عمان

 

 

 

مهندسی محیط زیست

خرداد ۹۵

دانشجویان

روش المان محدود با برنامه نویسی به زبان MATLAB

۱

۱۷

۱۸

صنایع دریایی

۹۵/۳/۴

-

کارگاه طراحی اسلایدهای آموزشی و پوستر

۱

۳۰

۱۰

علوم تغذیه

۹۴/۱۲/۱۷

دانشکده علوم پزشکی

کارگاه رفرنس نویسی و مقاله نویسی

۱

۳۰

۱۰

علوم تغذیه

۹۴/۹/۲۴

دانشکده علوم پزشکی

کارگاه تغذیه درمانی و رژیم درمانی در بیماران کلیوی

۱

۳۰

۱۰

علوم تغذیه

۹۴/۱۰/۲-۳

دانشکده علوم پزشکی

XRD

۱

۳۶

۸

شیمی معدنی

۱۳۹۵/۲/۳۰

 

کارگاه تئوری و عملی کشت سلول

۱

۱۴

۸

ژنتیک مو.لکولی

۱۳۹۵/۴/۳۰

 

کاربرد آزمایشگاه میکروبیولوژی ( MQM )

۱

۵۰

۱۶

صنایع غذایی

۲۹ و ۳۰ خردادماه ۱۳۹۵

اداره کل استاندارد قزوین

کارگاه درک مفهوم نگارش بامحوریت دستورزبان آلمانی (سطح متوسط)

۱

۹

۳۲

زبان آلمانی

بهمن ماه ۹۴

 

آمادگی آزمون EPT دوره دوم

۱

۱۰

۴۰

زبان انگلیسی

بهمن ماه ۹۴

 

آمادگی آزمون EPT دوره سوم

۱

۳۳

۲۰

زبان انگلیسی

اسفندماه ۹۴

 

مقاله نویسی وپروپوزال نویسی

۱

۲۴

۶

زبانشناسی همگانی

اسفندماه ۹۴

 

مقاله نویسی وپروپوزال نویسی

۱

۲۵

۶

ادبیات فارسی

اسفندماه ۹۴

 

مقاله نویسی وپروپوزال نویسی

۱

۲۹

۶

زبان فرانسه

فروردین ۹۵

 

کارگاه spss

۱

۱۲

۱۲

زبان انگلیسی

اردیبهشت ۹۵

 

آمادگی آزمون EPT دوره چهارم

۱

۳۳

۲۰

زبان انگلیسی

اردیبهشت ۹۵

 

آمادگی آزمون EPT دوره پنجم

۱

۳۶

۲۰

زبان انگلیسی

تیرماه ۹۵

 

آمادگی آزمون EPT دوره ششم

۱

۳۶

۲۰

زبان انگلیسی

تیرماه ۹۵

 

مکالمه زبان فرانسه

۱

۶

۱۶

زبان فرانسه

تیرماه ۹۵

 

آندوسکوپی دستگاه تنفس فوقانی در اسب های مسابقه

۱

۶

۶

داخلی دامهای بزرگ

 

 

کارگاه تفسیر نتایج آزمایشگاهی

۱

۸

۶

کلینکال پاتولوژی

خرداد ۹۴

 

آموزش تشخیصی، کنترل و درمان بیماریهای انگلی دام

۱

۴

۸

داخلی دامهای بزرگ

۱۳۹۴/۲/۶

 

آموزش کاربردی سونوگرافی مقدماتی

۱

۱۸

۱۶

مهندس پزشکی

تیر ماه ۹۴

 

آموزش کاربردی سونوگرافی پیشرفته

۱

۱۸

۱۶

مهندسی پزشکی

تیر ماه ۹۴