امور بین‌الملل و دانشجویان غیر ایرانی‌‌‌‌‌‌‌

 

سرپرست مدیریت امور بین‌الملل و دانشجویان غیر ایرانی‌‌‌‌‌‌‌

نام و نام خانوادگی: دکتر شاهین مصر اوغلی
رشته تحصیلی: دکترای تخصصی فراوری مواد معدنی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار