ردیف نام واحد سازمانی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس
 1   اداره امتحانات   47912378      بلوک ۳ اداری - طبقه اول 
 2   اداره اموال   47912305      بلوک ۳ اداری - طبقه چهارم 
 3   اداره تدارکات   47912323      بلوک ۳ اداری - طبقه سوم 
 4   اداره ترابری   47912324   tarabari@srbiau.ac.ir   بلوک ۳ اداری - طبقه سوم 
 5   اداره ثبت نام   47912379      بلوک ۳ اداری - طبقه اول 
 6   اداره جذب هیات علمی   47912376      بلوک ۳ اداری - طبقه سوم 
 7   اداره حراست   47912248   herasat@srbiau.ac.ir   بلوک ۲ اداری - طبقه ششم 
 8   اداره حسابداری اموال و انبار   47912309      بلوک ۳ اداری - طبقه چهارم 
 9   اداره حسابداری معاونت عمران   47912208 47912217      بلوک ۲ اداری - طبقه پنجم 
 10   اداره حفاظت   44861690      ساختمان علوم انسانی 
 11   اداره حقوق و دستمزد   47912312      بلوک ۳ اداری - طبقه چهارم 
 12   اداره حقوقی   47912261   legal@srbiau.ac.ir   بلوک ۲ اداری - طبقه هفتم 
 13   اداره خدمات   47912330   khadamat@srbiau.ac.ir   بلوک ۳ اداری - طبقه سوم 
 14   اداره دبیرخانه مرکزی   47912452 47915453   dabir@srbiau.ac.ir   بلوک ۳ اداری - طبقه همکف 
 15   اداره درآمد   47912308      بلوک ۳ اداری - طبقه چهارم 
 16   اداره رسیدگی به اسناد   47912304      بلوک ۳ اداری - طبقه چهارم 
 17   اداره رفاه   47912351      بلوک ۳ اداری - طبقه دوم 
 18   اداره صندوق رفاه دانشجویان   47912325 47912328      بلوک ۳ اداری - طبقه سوم 
 19   اداره طرح و برنامه و بودجه   47912243   plan-budget@srbiau.ac.ir   بلوک ۲ اداری - طبقه ششم 
 20   اداره فارغ التحصیلان   47912359      بلوک ۳ اداری - طبقه دوم 
1 2 3 4


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 47911
44845147-8
44845144-5
44865179-82
نمابر : 44867141 44869442
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.    طراحی وب سایت: A.C.A CO