ردیف نام واحد سازمانی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس
 21   اداره فوق برنامه دانشجویی   47912350      بلوک ۳ اداری - طبقه دوم 
 22   اداره فوق برنامه فرهنگی   47912420      بلوک ۳ اداری - طبقه ششم 
 23   اداره کارگزینی حقوق و دستمزد   44867117      بلوک ۳ اداری - طبقه سوم 
 24   اداره کارگزینی صدور احکام وآموزش نیروی انسانی    44867117      بلوک ۳ اداری - طبقه سوم 
 25   اداره کارگزینی وبیمه   47912387      بلوک ۳ اداری - طبقه سوم 
 26   اداره کارگزینی هیات علمی   47912369      بلوک ۳ اداری - طبقه اول 
 27   اداره گزینش   47912260      بلوک ۲ اداری - طبقه هفتم 
 28   اداره مشمولین   47912347      بلوک ۳ اداری - طبقه دوم 
 29   اداره موقیعتهای تحقیقاتی   47912402   rs@srbiau.ac.ir   بلوک ۳ اداری - طبقه پنجم 
 30   اداره نقل و انتقالات   47912354      بلوک ۳ اداری - طبقه دوم 
 31   اداره هزینه   47912306      بلوک ۳ اداری - طبقه چهارم 
 32   ارتباط با صنعت   47912480      بلوک ۳ اداری - طبقه پنجم 
 33   دانشکده اقتصاد و مدیریت   44869701   management-fa@srbiau.ac.ir    
 34   دانشکده الهیات و فلسفه   44865145   philosophy-fa@srbiau.ac.ir    
 35   دانشکده حقوق و علوم سیاسی   44865147   law-fa@srbiau.ac.ir     
 36   دانشکده زبانهای خارجی و ادبیات   44450707   language-fa@srbiau.ac.ir    
 37   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی   44865156   humanities-fa@srbiau.ac.ir     
 38   دانشکده علوم پایه   44865777   basic-fa@srbiau.ac.ir     
 39   دانشکده علوم دامپزشکی   2623295116   veterinary-fa@srbiau.ac.ir    
 40   دانشکده علوم و فنون دریایی   44865737   marin-fa@srbiau.ac.ir    


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 47911
44845147-8
44845144-5
44865179-82
نمابر : 44867141 44869442
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.    طراحی وب سایت: A.C.A CO