نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۵ مورد.
عنواندانلود فایل
 
فرم پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد
فرمهای درخواست جایزه مقالات(تنظیم نشده)
فرم پروپوزال دانشجویان دکتری
فرم درخواست لوازم مورد نیاز آزمایشگاه/کارگاه
فرم سخنرانی مربوط به نتایج طرحهای پژوهشی
فرم درخواست مهلت ارائه مقاله دانشجویان مقطع دکتری تخصصی
راهنمای مدیر سامانه مجلات
فرم درخواست مهلت ارائه مقاله دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای
فرم معرفی دانشجویان به مراکز آزمایشگاهی و پرداخت کمک هزینه پایان نامه ها
فرم تائید مقاله برای صدور مجوز دفاع و تسویه حساب دانشجویان دکتری
آئین نامه و دستورالعمل برگزاری همایش های علمی - پژوهشی
فرم ارزیابی طرح پژوهشی
درخواست تمدید پایان نامه و رساله
فرم اشتراک مجله بین المللی معماری و شهرسازی
فرم اشتراک نشریه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
فرم اشتراک فصلنامه بین المللی مطالعات زبان انگلیسی
فرم اشتراک مجله جستارهای فلسفی
فرم اشتراک فصلنامه مطالعات مدیریت شهری
فرم اشتراک فصلنامه مطالعات مالی،حسابداری و مدیریت
فرم اشتراک فصلنامه فیزیک ایران