نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۱ مورد.
عنواندانلود فایل
 
بخشنامه فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامی
شیوه نامه انتشار کتاب های علمی و فرمهای مربوطه
آیین نامه پسا دکتری
پشتیبانی و تشویق ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران
آئین نامه و دستورالعمل برگزاری «همایش های علمی- پژوهشی» دانشگاه آزاد اسلامی
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی
شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشور
شرایط دریافت جایزه چاپ مقاله و نحوه آدرس دهی
آئین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (پس از دریافت شیوه نامه اجرایی، اطلاع رسانی خواهد شد.)
آئین نامه تشویق مقالات دانشگاه
شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان
بخشنامه چاپ و ارسال منظم نشریات علمی
بخشنامه ارسال مدارک نشریات علمی به صورت الکترونیکی به سایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری
اطلاعیه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در خصوص گزارشهای استنادی نشریات
آئین نامه طرح های پژوهشی
بخشنامه شرکت در مسابقات و جشنواره های علمی و پژوهشی
بخشنامه حق الزحمه طرح پژوهشی
فرم قرارداد طرح های پژوهشی
منشور و موازین اخلاق پژوهش
آئین نامه تکمیلی حمایت از اختراعات