نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳۳۱ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
حقوق و مزایای رئیس مرکز تحقیقاتی 9 بهمن 92معاونت پژوهش و فناوری
حق‌الزحمه داوری طرح های پژوهشی 30 دی 92معاونت پژوهش و فناوری
جذب و بکارگیری فارغ التحصیلان مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد مشمول 25 خرداد 92معاونت پژوهش و فناوری
آموزش نظامی اعضای هیات علمی مشمول 22 خرداد 92معاونت پژوهش و فناوری
حق‌الزحمه استادان راهنما، مشاور و داور پایان نامه های ارشد، دکترای حرفه ای و تخصصی 22 دی 92معاونت پژوهش و فناوری
رازداری و حفظ اطلاعات پروژه 19 خرداد 92معاونت پژوهش و فناوری
چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله دکترای تخصصی 18 آذر 92معاونت پژوهش و فناوری
مدت تعهد خدمت و ادامه تحصیل اعضای هیات علمی مشمول 11 خرداد92معاونت پژوهش و فناوری
چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و تخصصی 22 دی 92معاونت پژوهش و فناوری
چگونگی اجرای بخشنامه 73/325681 30 بهمن 92معاونت پژوهش و فناوری
ثبت فرم "ب" پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای در واحدهای تجمیع شده 14 تیر 94معاونت پژوهش و فناوری
تفاهم‌نامه علمی - پژوهشی و فناوری 20 فروردین 93معاونت پژوهش و فناوری
تفاهم نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی 26 بهمن 92معاونت پژوهش و فناوری
تعهد ارائه مقاله برای طرح های پژوهشی 11 آبان 92معاونت پژوهش و فناوری
پیش نویس شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی 30 بهمن 92معاونت پژوهش و فناوری
اساسنامه مراکز رشد واحدهای فناور 18 اردیبهشت 92معاونت پژوهش و فناوری
پیرو آیین نامه انجمن‌های علمی دانشجویی 26 اسفند 92معاونت پژوهش و فناوری
شیوه نامه انتشار کتاب های علمی و فرمهای مربوطهاداره انتشارات علمی - کتب
آیین نامه پسا دکتریاداره امور پژوهشی
پشتیبانی و تشویق ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایراندفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی