نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳۳۱ مورد.
عنواندانلود فایل
 
حقوق و مزایای رئیس مرکز تحقیقاتی 9 بهمن 92
حق‌الزحمه داوری طرح های پژوهشی 30 دی 92
جذب و بکارگیری فارغ التحصیلان مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد مشمول 25 خرداد 92
آموزش نظامی اعضای هیات علمی مشمول 22 خرداد 92
حق‌الزحمه استادان راهنما، مشاور و داور پایان نامه های ارشد، دکترای حرفه ای و تخصصی 22 دی 92
رازداری و حفظ اطلاعات پروژه 19 خرداد 92
چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله دکترای تخصصی 18 آذر 92
مدت تعهد خدمت و ادامه تحصیل اعضای هیات علمی مشمول 11 خرداد92
چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و تخصصی 22 دی 92
چگونگی اجرای بخشنامه 73/325681 30 بهمن 92
ثبت فرم "ب" پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای در واحدهای تجمیع شده 14 تیر 94
تفاهم‌نامه علمی - پژوهشی و فناوری 20 فروردین 93
تفاهم نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی 26 بهمن 92
تعهد ارائه مقاله برای طرح های پژوهشی 11 آبان 92
پیش نویس شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی 30 بهمن 92
اساسنامه مراکز رشد واحدهای فناور 18 اردیبهشت 92
پیرو آیین نامه انجمن‌های علمی دانشجویی 26 اسفند 92
شیوه نامه انتشار کتاب های علمی و فرمهای مربوطه
آیین نامه پسا دکتری
پشتیبانی و تشویق ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران