نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۳۳۱ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
ادامه همکاری اعضای طرح مشمولین(هیات علمی) 19شهریور 93معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
خرید کتاب‌های تخصصی 13 بهمن 92معاونت پژوهش و فناوری
ادامه تحصیل اعضای هیات علمی با مرتبه علمی مربی( هیات علمی) 5 اسفند 93معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
حذف حداقل انتظارات از اعضای هیات علمی در تشویق مقالات علمی 24 مرداد 92معاونت پژوهش و فناوری
آیین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی( هیات علمی) 24 خرداد93معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
تهیه و ارائه جدول گزارش‌های سه ماهه جایزه مقالات علمی 10 آذر 92معاونت پژوهش و فناوری
تمدید قرارداد دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی در سالهای 92و 93 16 تیر 93معاونت پژوهش و فناوری
بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 23فروردین 93معاونت پژوهش و فناوری
به روز رسانی فهرست نشریات نامعتبر 16 شهریور 92معاونت پژوهش و فناوری
به روز رسانی فهرست مجلات بی اعتبار 30مرداد 92 معاونت پژوهش و فناوری
برگزاری بیست و یکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 8 آبان 92معاونت پژوهش و فناوری
اعلام لیست نشریات بی اعتبار 21 اردیبهشت 92معاونت پژوهش و فناوری
اعلام لیست کتب قابل تهیه در سایت معاونت پژوهشی 21 اردیبهشت 92معاونت پژوهش و فناوری
برگزاری مسابقه ملی بتن 26 شهریور 93معاونت پژوهش و فناوری
استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی جهت داوری در سازمان پژوهش های علمی، صنعتی ایران 5 آذر 92معاونت پژوهش و فناوری
استفاده از تجهیزات سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی 1 مرداد92معاونت پژوهش و فناوری
ارسال آثار ارزشمند مربوط به حضرت امام خمینی 26 بهمن 92معاونت پژوهش و فناوری
سومین کنفرانس منطقه‌ای سیرد 25 شهریور 93معاونت پژوهش و فناوری
همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک 24 اسفند 92معاونت پژوهش و فناوری
همایش ملی تکنیک‌های نوین بهبود کیفیت و کاهش بهای تمام شده در تولید 6 بهمن 92معاونت پژوهش و فناوری