نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۳۳۱ مورد.
عنواندانلود فایل
 
ادامه همکاری اعضای طرح مشمولین(هیات علمی) 19شهریور 93
خرید کتاب‌های تخصصی 13 بهمن 92
ادامه تحصیل اعضای هیات علمی با مرتبه علمی مربی( هیات علمی) 5 اسفند 93
حذف حداقل انتظارات از اعضای هیات علمی در تشویق مقالات علمی 24 مرداد 92
آیین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی( هیات علمی) 24 خرداد93
تهیه و ارائه جدول گزارش‌های سه ماهه جایزه مقالات علمی 10 آذر 92
تمدید قرارداد دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی در سالهای 92و 93 16 تیر 93
بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 23فروردین 93
به روز رسانی فهرست نشریات نامعتبر 16 شهریور 92
به روز رسانی فهرست مجلات بی اعتبار 30مرداد 92
برگزاری بیست و یکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 8 آبان 92
اعلام لیست نشریات بی اعتبار 21 اردیبهشت 92
اعلام لیست کتب قابل تهیه در سایت معاونت پژوهشی 21 اردیبهشت 92
برگزاری مسابقه ملی بتن 26 شهریور 93
استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی جهت داوری در سازمان پژوهش های علمی، صنعتی ایران 5 آذر 92
استفاده از تجهیزات سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی 1 مرداد92
ارسال آثار ارزشمند مربوط به حضرت امام خمینی 26 بهمن 92
سومین کنفرانس منطقه‌ای سیرد 25 شهریور 93
همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک 24 اسفند 92
همایش ملی تکنیک‌های نوین بهبود کیفیت و کاهش بهای تمام شده در تولید 6 بهمن 92