نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۳۳۱ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فراخوان مقاله برای برگزاری همایش ایمنی در حمل و نقل هوایی 11 اسفند 92معاونت پژوهش و فناوری
فراخوان مشارکت علمی در نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی 28 مهر 92معاونت پژوهش و فناوری
آموزش نظامی اعضای هیات علمی مشمول 31 خرداد 93معاونت پژوهش و فناوری
فراخوان مشارکت علمی در مراسم هفته ترویج علم همزمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه 11 آبان 92معاونت پژوهش و فناوری
برگزاری مسابقه ملی کمیکار در واحد قوچان 27 خرداد 93معاونت پژوهش و فناوری
فراخوان مشارکت علمی در سومین کنفرانس بین‌المللی نقش بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شبکه‌ها در توسعه فناوری 28 مهر 92معاونت پژوهش و فناوری
پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاههای ایران 25خرداد 93معاونت پژوهش و فناوری
فراخوان مشارکت علمی در سومین کنفرانس ایتک رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی 22 مهر 92معاونت پژوهش و فناوری
فراخوان مشارکت علمی در دهمین همایش ملی کامپیوتر و سیستم‌های هوشمند 28 مهر 92معاونت پژوهش و فناوری
سهمیه کارآموزی انجمن مهندسی شیمی ایران 25 خرداد 93معاونت پژوهش و فناوری
فراخوان مرکز امور پژوهش و آموزش بانک توسعه صادرات ایران 30 دی 92معاونت پژوهش و فناوری
همکاری با مشاور محترم ریاست دانشگاه و دبیر شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان 30 اردیبهشت 93معاونت پژوهش و فناوری
فراخوان عمومی شناسایی داوطلب جایزه بهر‌ه‌وری فردی 5 اسفند 92معاونت پژوهش و فناوری
جشنواره نوآوری و فن آوری پارک علم و فناوری ۲۹ اردیبهشت93معاونت پژوهش و فناوری
فراخوان برنامه برگزاری دومین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی 6آبان 92معاونت پژوهش و فناوری
فراخوان برنامه برگزاری پنجمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE 8 آبان 92 معاونت پژوهش و فناوری
ارسال گزارش راه‌اندازی شرکتها و موسسه‌های دانش بنیان 14 اردیبهشت 93معاونت پژوهش و فناوری
برگزاری اولین دوره مسابقه سراسری نانو فناوری دانشگاه آزاد اسلامی 4 اردیبهشت 93معاونت پژوهش و فناوری
برگزاری جلسه رئیسان کمیته‌های پژوهش و فناوری استان‌ها 1 اردیبهشت 93معاونت پژوهش و فناوری
برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه ا اردیبشت 93معاونت پژوهش و فناوری