آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم اطلاعات همایش هاآمار
فرم اطلاعات رویدادهای ورزشیآمار
فرم اطلاعات کتابخانهآمار
فرم اطلاعات کارکنانآمار
فرم اطلاعات اساتید حق التدریسآمار
فرم اطلاعات اساتید هیات علمیآمار
فرم اطلاعات فعالیتهای فرهنگی ، سیاسیآمار
کنفرانسهای خارجیاداره امور پژوهشی
طرحنامه برگزاری همایش ها، سمینارها و کنگره هادفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
طرحنامه برگزاری نمایشگاهدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
طرح نامه برگزاری مسابقات، نمایشگا هها و جشنواره ها و شرکت در مسابقات خارج از کشوردفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
قرارداد اجرای طرح پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
طرح توجیهی تاسیس مراکز تحقیقاتی به همراه فرم برنامه راهبردیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
طرحنامه ویژه کرسی های نوآوریدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
فرم استعلام تجهیزات موجودمدیریت پشتیبانی آزمایشگاهها، کارگاهها و مراکز تحقیقاتی
فرم درخواست تجهیزات تخصصی مورد نیاز آزمایشگاه ها/کارگاه هامدیریت پشتیبانی آزمایشگاهها، کارگاهها و مراکز تحقیقاتی
فرم درخواست تجهیزات عمومی مورد نیاز آزمایشگاه/کارگاهمدیریت پشتیبانی آزمایشگاهها، کارگاهها و مراکز تحقیقاتی
فرم درخواست مواد مورد نیاز آزمایشگاه/کارگاهمدیریت پشتیبانی آزمایشگاهها، کارگاهها و مراکز تحقیقاتی
فرم اشتراک مجله اقتصاد کاربردیاداره انتشارات علمی -مجلات
فرم درخواست تعمیر پرینتر، اسکنر و مانیتوراداره پشتیبانی سیستم های کامپیوتری