گزارش تصویری: نمایشگاه دفاع مقدس

۰۴ مهر ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۴ ۲۰