درحاشیه هفدهمین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی که به میزبانی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد، دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از نمایشگاه دستاوردهای واحد علوم و تحقیقات بازدید کرد

۲۵ مهر ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۹ ۱۱