تقویم

روز بزرگداشت مولوی

۰۸ مهر ۱۴۰۰


رحلت پیامبر،شهادت امام حسن مجتبی(ع)

۱۳ مهر ۱۴۰۰


شهادت امام رضا(ع)

۱۵ مهر ۱۴۰۰


روز بزرگداشت حافظ

۲۰ مهر ۱۴۰۰


شهادت امام حسن عسگری(ع)

۲۳ مهر ۱۴۰۰


روز تربیت بدنی و ورزش

۲۶ مهر ۱۴۰۰


ولادت حضرت رسول اکرم(ص)،ولادت امام جعفر صادق(ع)

۰۲ آبان ۱۴۰۰


روز نوجوان

۰۸ آبان ۱۴۰۰


ولادت امام حسن عسگری(ع)

۲۳ آبان ۱۴۰۰


روز کتاب،کتابخوانی و کتابدار

۲۴ آبان ۱۴۰۰


وفات حضرت معصومه(س)

۲۵ آبان ۱۴۰۰